RPO - Skargi na działalność Policji

RPO - Skargi na działalność Policji

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji realizowane jest przez Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Skład Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków:

  • podkomisarz Monika Kowalczyk
  • podkomisarz Adam Rejdak

telefon kontaktowy 47 72 49 810 wewn. 106

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16-18 (oprócz dni świątecznych).

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi na działalność Policji można także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

centrala: 22 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl


W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie prosimy o korzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej RPO. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

 

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Powrót na górę strony