Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

ul. Łupińskiego 42

05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefony:

112 - Numery alarmowe

47 72 499-00 - tel. stacj. Oficer Dyżurny

47 72 492-07 - fax. Oficer Dyżurny

47 72 492-60 - Sekretariat

adres e-mail :  dyzurny.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

                 oficer.prasowy.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

 

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy  administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona,  która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną lub telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie).

Kontakt z urzędem:

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

ul. Łupińskiego 42

05-300 Mińsk Mazowiecki

adres poczty elektronicznej: dyzurny.minsk-maz@ksp.policja.gov.pl

nr tel: 47 72 49-200

nr faks: 47 72 49-207

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  3. sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  4. określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  6. wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

Lista tłumaczy języka migowego dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ponadto rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Powrót na górę strony