Dzielnicowy Gminy Stanisławów

Dzielnicowy Gminy Stanisławów

Data publikacji 24.05.2012

aspirant sztabowy Andrzej Kaliszuk

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 221

Przyjmuje interesantów w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A

tel. stacj. 47 72 49 890

e-mail: dzielnicowy.stanislawow10@ksp.policja.gov.pl

 „UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 890.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1.Rejon parku przy ul. Rynek w Stanisławowie.

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek o 50% przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego w ejonie parku przy ul. Rynek w Stanisławowie
  • poprawa wizerunku gminy. 

 Realizacja: 01.08.2023-31.01.2024r.

Powrót na górę strony