Dzielnicowy Gminy Jakubów

Dzielnicowy Gminy Jakubów

Data publikacji 24.05.2012

aspirant Krzysztof Krajewski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 214

Przyjmuje interesantów w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A

tel. stacj. 47 72 49 890

e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 890.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon całej gminy Jakubów.

2. Problematyka niewłaściwego zabezpieczenia psów przez właścicieli, przez co wybiegają poza posesję stwarzając zagrożenie dla osób przechodzących, również dzieci, rowerzystów, a także dla kierujących pojazdami.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących artykułu 77 kodeksu wykroczeń, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ilości ujawnianych wykroczeń do 50% w stosunku do ilości ujawnionych wykroczeń przed wprowadzeniem planu priorytetowego
  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeń norm prawnych z jednoczesnym uświadamianiem przestrzegania prawa

Zakładany cel do osiągnięcia:

 

Realizacja: 01.02.2024-31.07.2024r.

 

 

Powrót na górę strony