Dzielnicowy Gminy Dobre

Dzielnicowy Gminy Dobre

pełni obowiązki aspirant Krzysztof Krajewski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 226

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Stanisławowie przy ulicy Rynek 32A, lub

w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem przy ul. Rynek 21.

tel. stacj. 47 72 49 890

E-mail: dzielnicowy.stanislawow12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 890.

Rejon miejscowości Dobre, Mlęcin, Rakówiec, Głęboczyca, Adamów, Sołki, Rąbierz Kolonia.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

Problematyka niewłaściwego zabezpieczenia psów przez właścicieli, przez co wybiegają poza posesję stwarzając zagrożenie dla osób przechodzących, również dzieci, rowerzystów, a także dla kierujących pojazdami.

 Zakładany cel do osiągnięcia:

  • ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących artykułu 77 kodeksu wykroczeń, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ilości ujawnianych wykroczeń do 50% w stosunku do ilości ujawnionych wykroczeń w drugiej połowie 2022 roku
  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeń norm prawnych z jednoczesnym uświadamianiem przestrzegania prawa,

Realizacja: 01.08.2023-31.01.2024r.

 

Powrót na górę strony