Dzielnicowy gminy Kałuszyn

Dzielnicowy gminy Kałuszyn

sierżant sztabowy Przemysław Świątek

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 179

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20                                                                    

tel. stacjonarny: 47 72 49 770 lub (25) 757 67 77.           

e-mail: dzielnicowy.mrozy23@ksp.policja.gov

 „UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu: 49 850 lub 112.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1.Rejon budynku Ochotniczej Straży Pozarnej w miejscowości Gołębiówka.

2. Problematyka zażywania substancji psychotropowych, zdarzeń kryminalnych, wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie znaczny spadek przypadków zażywania substancji psychotropowych, zdarzeń kryminalnych, wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego.

4. Realizacja: 22 stycznia 2024 roku - 21 lipca 2024 roku.

Powrót na górę strony