Dzielnicowy gminy Kałuszyn

Dzielnicowy gminy Kałuszyn

pełni obowiązki aspirant Robert Bucholski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 211

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20                                                                    

tel. stacjonarny: 47 72 49 770 lub (25) 757 67 77.           

e-mail: dzielnicowy.mrozy16@ksp.policja.gov

 „UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu: 49 850 lub 112.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1.Rejon sklepu spożywczego w miescowości Kluki 8A.

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania. Podejrzenie kierowania w stanie nietrzeźwości samochodami i rowerami.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie znaczny spadek przypadków spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie sklepu spożywczego w miescowości Kluki 8A.

4. Realizacja: 22 lipca 2023 roku - 21 stycznia 2024 roku.

Powrót na górę strony