Dzielnicowy gminy Kałuszyn

Dzielnicowy gminy Kałuszyn

starszy aspirant Mariusz Kondraciuk

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 179

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 20                                                                    

tel. stacjonarny: 47 72 49 770 lub (25) 757 67 77.           

e-mail: dzielnicowy.mrozy23@ksp.policja.gov

 „UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu: 49 850 ew. 997 lub 112.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1.Oznakowanie posesji w numery porządkowe na terenie miejscowości: Abramy, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Szembory, Zimnowoda, Żebrówka.

2. Zjawisko braku oznaczenia tabliczką numeryczną posesji.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • Oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie o 50% powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek posesji , które nie będą posiadać numeru porządkowego w miejscowościach: Abramy, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Szembory, Zimnowoda, Żebrówka. 

4. Realizacja: 22 stycznia - 21 lipca 2022 roku.

Powrót na górę strony