Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Rejonu IX

Data publikacji 27.08.2010

starszy aspirant Arkadiusz Wysocki

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 009

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Łupińskiego 42

tel. stacj. 47 72 49 378

e-mail: dzielnicowy.minskmaz9@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 810.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Ulica Parkowa w Pogorzeli.

2. Problematyka dotycząca spożywania alkoholu w oraz zaśmiecania miejsca publicznego,

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczących spożywani alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecania miejsca publicznego do czynów odnotowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie planu działań priorytetowych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Pogorzel,
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszania norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa.

4. Realizacja: 1 stycznia - 30 czerwca 2024 roku.

 

Rejon służbowy nr 9 obejmuje wszystkie miejscowości w gminie Siennica.

Powrót na górę strony