Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Rejonu VII

Data publikacji 27.08.2010

młodszy aspirant Kamil Różak

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 007

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 47 72 49 810 wewn. 119

e-mail: dzielnicowy.minskmaz7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 810.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Osiedlowej w miejscowości Janów.

2. Problematyka dotycząca gromadzenia się w godzinach wieczorowo - nocnych osób spożywających alkohol, uszkadzających mienie, zaśmiecających mienie publiczne, zakłócające spokój i porządek publiczny.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • uświadomienie społeczności lokalnej o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz o obowiązku przestrzegania norm prawa i konsekwencjach prawnych wynikających z jego nieprzestrzegania.
 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeń norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem o konieczności przestrzegania prawa oraz zmniejszeniem zdarzeń występujących przed wdrożeniem powyższego Planu Działania Priorytetowego o 30%.
 • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń o 30%, co zostanie potwierdzone spadkiem policyjnych interwencji oraz zostanie zauważone przez społeczeństwo lokalne i wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Janów.

4. Realizacja: 1 lipca - 31 grudnia 2022 roku.

Rejon służbowy nr 7 obejmuje następujące miejscowości w gminie Mińsk Mazowiecki:

 • Anielew             
 • Arynów              
 • Barcząca             
 • Borek Miński    
 • Brzóze
 • Budy Barcząckie             
 • Budy Janowskie             
 • Dłużka
 • Dziękowizna     
 • Ignaców             
 • Janów
 • Karolina              
 • Kolonia Janów
 • Królewiec          
 • Niedziałka II     
 • Nowe Osiny     
 • Osiny   
 • Stara Niedziałka             
 • Targówka          
 • Wólka Mińska  
 • Żuków

 

Powrót na górę strony