Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Data publikacji 24.05.2012

starszy sierżant Kamil Wiercioch

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 238

Przyjmuje interesantów w Mrozach w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10.

tel. stacj.: 47 72 49 859

e-mail: dzielnicowy.mrozy17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon stacji PKP w Mrozach oraz ul. Kolejowa.

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, wybryki chuligańskie, zakłócania porządku publicznego oraz zjawisko nieprawidłowego parkowania.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych,  z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego,
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek powyższych naruszeń norm prawnych, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Mrozy.
  • 4. Realizacja: 22 stycznia 2024 roku - 21 lipca 2024 roku.
Powrót na górę strony