Dzielnicowy Gminy Latowicz

Dzielnicowy Gminy Latowicz

Data publikacji 05.10.2013

starszy aspirant Jarosław Cegiełka

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 235

Przyjmuje interesantów w Mrozach, w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10.

tel. stacj.: 47 72 49 857

e-mail: dzielnicowy.mrozy19@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon Parku Miejskiego w Latowiczu przy skrzyżowaniu ul. Świętego Ducha i ul. Rynek.

2. Zjawisko występowania problematyki dotyczącej spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej
  • po zakończeniu planu działania priorytetowego ograniczenie ilości osób spożywających alkohol oraz zakłócających porządek w rejonie sklepu "Groszek" w miejscowości Wielgolas ul. Mińska 35.

4. Realizacja: 22 stycznia 2024 roku - 21 lipca 2024 roku.

Powrót na górę strony