Dzielnicowy Miasta Halinów i miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski

Dzielnicowy Miasta Halinów i miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Brzeziny oraz Wielgolas Duchnowski

Data publikacji 14.05.2013

aspirant sztabowy Mariusz Lipski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 465

Przyjmuje interesantów w Halinowie, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 39

tel. stacj. 47 72 49 872

e-mail: dzielnicowy.halinow13@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 870.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu spożywczego w Halinowie przy ul. 3-go Maja 6.

2. Problematyka spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie sklepu.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 -oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa

 -zmniejszenie o minimum 50% powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem Planu Działań Priorytetowych w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia

 -uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej

 -zakłada się, że po zakończeniu Planu Działania Priorytetowego, odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Halinów.

4. Realizacja: 02.02.2024r do 01.08.2024r

 

 

 

 

Powrót na górę strony