Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

młodszy aspirant Paweł Pietrzak

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 234, tel. stacj. 47 72 49 872

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Halinowie, przy ulicy Piłsudskiego 39,

lub w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dębem Wielkim przy ul. Szkolnej 17, (siedziba punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, Urzędu Gminy w Dębem Wielkim).

e-mail: dzielnicowy.halinow15@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 112 lub 47 72 49 870.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu „Żabka” w miejscowości Dębe Wielkie ul. Strażacka 3A.

2. Problematyka spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie sklepu.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 -oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa

 -zmniejszenie o minimum 50% powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem Planu Działań Priorytetowych w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia

 -uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej

 -zakłada się, że po zakończeniu Planu Działania Priorytetowego, odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Dębe Wielkie.

4. Realizacja: 02.08.2023 r. do 01.02.2024 r

 

 

 

 

Powrót na górę strony