Aktualności

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 15.03.2019

Caritas Diecezji Siedleckiej na terenie województwa mazowieckiego prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Siedlcach z całodobowym dyżurem telefonicznym oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Zbuczynie, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim oraz Węgrowie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki i korzystanie z oferowanej pomocy.

W związku z powierzeniem realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 informuję, iż Caritas Diecezji Siedleckiej na terenie województwa mazowieckiego prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Siedlcach z całodobowym dyżurem telefonicznym oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Zbuczynie, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim oraz Węgrowie.

W myśl art. 10 ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, w przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego pokrzywdzonego, świadka lub osób im najbliższym, organ prowadzący czynności operacyjno - rozpoznawcze albo postępowanie sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sąd informuje pokrzywdzonego lub świadka o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej świadczonej przez podmioty, które otrzymały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (aktualna nazwa Fundusz Sprawiedliwości).

Wsparcie w ramach działalności ośrodka i punktów lokalnych kierowane jest do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższym, świadków oraz osób im najbliższym. W ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są bezpłatnie następujące formy wsparcia:

 • pomoc prawna;
 • pomoc psychologiczna i psychiatryczna;
 • refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;
 • finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;
 • refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;
 • bony żywnościowe;
 • bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;
 • organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.

 

Zapraszamy na stronę internetową: siedlce.caritas.pl oraz do naszych Ośrodków:

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mińsku Mazowieckim

05-303 Mińsk Mazowiecki, ul. Graniczna 18

tel. (25) 758-47-12, 571 232 795, e-mail: minsk.oppp@caritas.pl

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Budowlana 1

tel. 500 566 881, e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

08-200 Łosice, ul. Narutowicza 2B

tel. 500 566 924, e-mail: losice.oppp@caritas.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

08-440 Pilawa, ul. Wojska Polskiego 16

tel. 500 566 876, e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Piłsudskiego 23

tel. 571 232 788 , e-mail: węgrow.oppp@caritas.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 5

tel. 571 232 780, e-mail: sokolow.oppp@caritas.pl

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zbuczynie

08-106 Zbuczyn, ul. Siedlecka 1

tel. 517 232 782, e-mail: zbuczyn.oppp@caritas.pl

Powrót na górę strony