Aktualności

Dzielnicowi z mińskiego rewiru od sierpnia rozpoczynają realizację zadań priorytetowych w mieście i gminie Mińsk Mazowiecki

Data publikacji 08.08.2016

Dzielnicowi z mińskiego rewiru począwszy od miesiąca sierpnia będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, które zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi dzielnicowych, ma w swoisty sposób uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i będzie służyło zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń. Dzielnicowych w realizacji tych zadań będą wspomagać strażnicy miejscy.

Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta i gminy Mińsk Mazowiecki:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 1

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz kradzieżami rowerów - dzielnicowy mł. asp. Tomasz Lubaszka w okresie do 23.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęte osiedle przy ul. Topolowej od nr 31 do 47.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 2

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz uszkodzeniami mienia - dzielnicowy sierż. Paweł Kordalewski w okresie do 25.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęty  teren Parku Miejskiego oraz rejon budynku MDK.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 3

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz kradzieżami rowerów - dzielnicowy mł. asp. Piotr Gaładyk w okresie do 20.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęte teren dworca PKP i PKS oraz jego rejon.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 4

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz kradzieżami rowerów - dzielnicowy st.asp. Marcin Zera w okresie do 15.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęte teren osiedla mieszkaniowego przy ul. Bulwarowej od nr 1 do 7.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 5

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz kradzieżami rowerów - dzielnicowy sierż. sztab. Michał Rutkowski w okresie do 11.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęty teren osiedla przy ul. Błonie 12 i Rodziny Nalazków 14.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 6

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego oraz kradzieżami rowerów - dzielnicowy mł. asp. Andrzej Kuźniar w okresie do 20.01.2017r. przeprowadzi przy udziale strażnika miejskiego rejonowego działania priorytetowe, którym zostanie objęty teren osiedla przy ul. Sosnkowskiego 26.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 7 (przy udziale dzielnicowego rejonu służbowego nr 8)

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego na obiekcie sportowym w m. Huta Mińska - dzielnicowy st. sierż. Rafał Bieńko w okresie do 11.01.2017r. przeprowadzi przy udziale dzielnicowego gm. Mińsk Mazowiecki  mł. asp. Kamila Kalińskiego działania priorytetowe, którym zostanie objęty teren przedmiotowego obiektu sportowego. Ponadto w przedmiotowym okresie dzielnicowy będzie realizował założenia związane z obowiązkiem posiadania i umieszczania numerów porządkowych nieruchomości w miejscowościach Stojadła, Gamratka, Podrudzie, Maliszew, Józefów i Grębiszew.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr. 9

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu, zakłóceniami spokoju publicznego przez lokalna młodzież dzielnicowy sierż. sztab. Arkadiusz Wysocki w okresie do 15.01.2017r. przeprowadzi  działania priorytetowe którym zostanie objęty teren park im. Jana Pawła II w Siennicy.

Dzielnicowi realizujący opisane zadania będą jeszcze bardziej uspołeczniać rolę jaką pełnią w służbie społeczeństwu. To policjanci pierwszego kontaktu, pracujący na pozytywny odbiór Policji, jako formacji z jednej strony skutecznej, z drugiej przyjaznej ludziom. Taka jest ich misja i takie zadania będą właśnie realizować. Ich zadaniem będzie również budowanie lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno z mieszkańcami jak i instytucjami działającymi na rzecz lokalnych społeczności. Dzielnicowi w mieście  Mińsk Mazowiecki zadania priorytetowe będą realizować we współpracy z funkcjonariuszami mińskiej Straży Miejskiej.

dn

Powrót na górę strony