Aktualności

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W dniu 1 lipca br. zawarto porozumienie w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych pomiędzy Komendantem Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim a Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim.

W dniu wczorajszym w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy mińską Komendą a Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Podpisane porozumienie pomiędzy stronami pozwoli na realizację szkoleń strzeleckich oraz testów sprawnościowych policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim udzielać będzie funkcjonariuszom Żandarmerii wsparcia w szkoleniach i zajęciach dotyczących zdarzeń komunikacyjnych. Chodzi tu o szkolenia w kwestii  zabezpieczania wypadków komunikacyjnych oraz poszkodowanych podczas zdarzeń drogowych.

Porozumienie podpisali Komendant Powiatowy Policji w Mińskiu Mazowieckim - insp. Sławomir Rogowski i Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim - płk Piotr Koniec.

Podczas spotkania pojawiły się inicjatywy dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, jak również podejmowania wspólnych przedsięwzięć służących bezpieczeństwu mieszkańców powiatu mińskiego.  

Powrót na górę strony