Aktualności

Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki

Data publikacji 09.06.2022

Wczoraj na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie komendanta mińskiej policji i policjantów z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki. Spotkanie, którego inicjatorem byli radni, dotyczyło przedstawienia aktualnego stanu bezpieczeństwa w mieście oraz wskazania bieżących potrzeb w funkcjonowaniu komendy.

Z inicjatywy części radnych miasta Mińsk Mazowiecki, komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski oraz policjanci i dzielnicowi mińskiej komendy, spotkali się wczoraj na dziedzińcu komendy aby porozmawiać na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i aktualnymi potrzebami komendy niezbędnymi do jego zapewnienia.

Komendant Rogowski omówił współpracę z samorządami powiatu mińskiego i przedstawił aktualną sytuację sprzętową komendy. Wskazał na konieczność poprawy floty samochodowej komendy w ramach funduszu wsparcia policji. Radni żywo interesowali się przedstawianymi przez komendanta zagadnieniami, zadawali wiele pytań i wskazywali możliwości rozwiązania tych spraw. Efektem spotkania była deklaracja radnych o wsparciu mińskiej komendy w niezbędne narzędzia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki.

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy i stworzenie płaszczyzny do dalszych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście.

 

podkom. Marcin Zagórski

 • Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
  Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
 • Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
  Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
 • Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
  Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
 • Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
  Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
 • Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
  Spotkanie z radnymi miasta Mińsk Mazowiecki
Powrót na górę strony