Aktualności

Uroczyste, powiatowe obchody 102-lecia powołania Policji Państwowej

Data publikacji 15.07.2021

W czwartek na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 102 rocznicę powołania Policji Państwowej. Przy udziale najznamienitszych gości wręczyliśmy wyróżnionym policjantom awanse i nagrody. Były przemowy, gratulacje, podziękowania oraz życzenia satysfakcji i dumy z pełnionej służby.

Punktualnie o godz.10:00, meldunkiem o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu, złożonym Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim inspektorowi Sławomirowi Rogowskiemu, przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Roberta Momota, rozpoczęliśmy powiatowe obchody 102 rocznicy powołania Policji Państwowej.

Po złożeniu meldunku przy dźwiękach hymnu zebrani goście zaintonowali „Mazurka Dąbrowskiego”. Po odśpiewaniu hymnu minutą ciszy uczciliśmy pamięć o zmarłym tragicznie policjancie Marcinie Szpyruku.

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski. W swoim przemówieniu podkreślił jak trudny i wyjątkowy był miniony rok, w którym musieliśmy zmierzyć się trudami naszej służby ale dodatkowo z pandemią koronawirusa. Pan Komendant wspomniał również o bohaterskim czynie naszego policjanta Marcina Szpyruka, podczas którego ratując życie 12-letniej dziewczynki stracił swoje, wypełniając tym samym do końca rotę ślubowania. Podkreślił, że policjantem jest się również podczas urlopu wypoczynkowego. Podziękował za współpracę z samorządami oraz wszelkiego rodzaju wsparcie finansowe. Komendant Rogowski pogratulował policjantom ich dokonań, podziękował rodzinom funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich wyrozumiałość w znoszeniu trudów tej służby. Policjantom, życzył dumy i satysfakcji z faktu noszenia policyjnego munduru.

Odniósł się do realizacji budowy nowej siedziby komendy. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim, którzy wspierają budowę nowego, funkcjonalnego na miarę XXI wieku budynku komendy policji.

Wśród awansowanych w stopniach policjantów najliczniejszą grupą był korpus aspirantów. W tej grupie, aż 34 mundurowych z dniem 24 lipca będzie mogła przedstawiać się wyższym stopniem służbowym. W korpusie oficerów awansowało dwóch policjantów:

  • nadkomisarzem policji został komisarz Mariusz Urlich

  • komisarzem policji zostali podkomisarz Paweł Kubuj

  • W korpusie podoficerów awansowało 13 policjantów, a w korpusie szeregowych awansowało 2 policjantów.

Czwartkowy uroczysty apel był także okazją do wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w służbie i budowanie pozytywnego wizerunku policji. Nagrodą Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dzierżaka wyróżnionych zostało 12 policjantów oraz 31 pracowników cywilnych policji, natomiast nagrodą Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim wyróżnionych zostało 143 policjantów.

Jak co roku władze samorządowe naszego powiatu doceniły postawę funkcjonariuszy w służbie. Nagrodami motywacyjnymi przekazanymi przez władze samorządowe wyróżnionych zostało 64 policjantów.

Po pierwszej części apelu przyszedł czas na zabranie głosu przez przybyłych gości. Przemówienia rozpoczął Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wiktor Klimiuk odczytując list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego. Głos zabierali również Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Wicestarosta powiatu mińskiego Pan Witold Kikolski oraz reprezentant Pani Senator Marszałek Karii Koc Pan Michał Piotrowski.

Podczas przemówień padły słowa podziękowań, gratulacji, życzeń oraz dalszych sukcesów dla policjantów i ich rodzin. Nie zabrakło również przemówienia w imieniu awansowanych i odznaczonych policjantów. W tym momencie głos zabrała starszy posterunkowy Aneta Zgódka, która zwróciła się do zebranych dziękując za przyznane nagrody. Jak powiedziała to dla niej zaszczyt, że może w imieniu nagrodzonych policjantów stać przed tak zacnym gronem. Życzyła swoim koleżankom i kolegom dużo siły i serca do pracy w policyjnych szeregach.

Uroczystości zakończyły się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystego apelu.

Dopełnieniem obchodów była niedzielna Msza Św. w dniu 11 lipca br. sprawowana przez kapelana ks. Jerzego Daneckiego w kościele pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Wólce Mińskiej, na którą przybyli mińscy policjanci i pracownicy cywilny wraz z rodzinami.

Wszystkim którzy wzięli udział w uroczystościach i w przygotowaniach do nich serdecznie dziękujemy. Dziękujemy lokalnym mediom za przybycie i za publikację informacji o apelu w swoich kanałach informacyjnych.

asp. szt. Paweł Florczuk

Powrót na górę strony